22 กรกฎาคม 2024

การกำหนดรหัสมาตรสิทธิการรักษา เพื่อให้ส่งออกข้อมูลแฟ้ม Service เกี่ยวกับสิทธิการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ในระบบ 43 แฟ้ม แฟ้ม Service มีคอลั่ม “INSTYPE” จะเป็นรหัสมาตรฐาน 4 หลัก ซึ่งใน Himpro จะไปดูข้อมูลนี้มาจากตาราง hos.insclasses ฟิส “code18” ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราได้กำหนดรหัสมาตรฐานไว้ในฟิวนี้ไว้หรือยัง

SELECT * FROM hos.insclasses ;
ถ้าเป็นช่องว่างแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้กำหนดค่า ต้องรุบุให้ครบทุกสิทธิ

Download file excel รหัสมาตรฐาน