การติดตั้ง MinIO Server สำหรับเก็บไฟร์ต่างในระบบ Himpro Online

Himpro Online เลือกใช้การเก็บไฟล์โดยใช้ MinIO Server ที่ Open source มีความปลอดภัย,ติดตั้งง่าย และยืดหยุ่นสูง เรามาดูวิธีการติดตั้ง MinIO Server บน Windows กัน

เปิด Windows PowerShell แบบ Run As Administrator

Download MinIO >> https://min.io/download#/windows แล้ววางไฟล์ไว้ที่ c:\minio

รันคำสั่งต่อไปนี้

$env:MINIO_ROOT_USER="admin"
$env:MINIO_ROOT_PASSWORD="12345678"
.\minio.exe server D:\Datas --console-address ":9001"
จากนั้นสามารใช้ web browser เข้าตามลิ้งที่แสดง เลือกลิ้งไดลิ้งนึง แล้วใช้ password ที่กำหนด login เข้าหน้า console ได้เลย
login ด้วย username,password ที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
เพียงแค่นี้ก็พร้อมสำหรับให้ Himpro Online นำไฟล์ข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพประกอบการรักษา, เอกสารเกี่ยวกับผู้ป่วย และอื่น มาเก็บไว้ได้แล้ว