22 กรกฎาคม 2024

วิธีแก้ไขปัญหา login ไม่เข้า ระบบ Himpro Destkop ไม่ได้

ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใหม่

ไปที่ระบบงาน Administrtor > รหัสผู้ใช้

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในระบบงานไดก็ได้

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วสามารถ login เข้าใช้งาน Himpro Desktop ได้ตามปกติ