22 กรกฎาคม 2024

การเพิ่มรายการวัคซีน (HPV) ในทะเบียนวัคซีน Himpro Online

ในการเพิ่มรายการวัคซีนในระบบ Himpro Online มีดังนี้

login เข้าสู่ระบบ Himpro Online

ไปที่เมนู “ทะเบียนต่างๆ” > “ทะเบียนวัคซีน”

คลิกที่รายการวัคซีน
คลิก “เพิ่มรายการใหม่”
กำหนดค่าต่างๆ แล้วกด “Save”
หลังบันทึก Reflase page เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
สนย.รหัสมาตรฐานชื่อป้องกันโรคicd10
H41HPVC21HPV (Cecolin2) เข็ม 1โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H42HPVC22HPV (Cecolin2) เข็ม 2โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H43HPVC23HPV (Cecolin2) เข็ม 3โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H41HPVV21HPV (CERVARIX2) เข็ม 1โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H42HPVV22HPV (CERVARIX2) เข็ม 2โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H43HPVV23HPV (CERVARIX2) เข็ม 3โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H41HPVG41HPV (GARDASIL4) เข็ม 1โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H42HPVG42HPV (GARDASIL4) เข็ม 2โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H43HPVG43HPV (GARDASIL4) เข็ม 3โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H41HPVG91HPV (GARDASIL9) เข็ม 1โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H42HPVG92HPV (GARDASIL9) เข็ม 2โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258
H43HPVG93HPV (GARDASIL9) เข็ม 3โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อซื้อไวรัสเอชพีวีZ258

หมายเหตุ

1. *กลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง ป.5 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และตามนโยบาย Qick win 100 วัน สำหรับการฉีดวัคซีน HPV ในผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย

  • 1. นักเรียนชั้น ป.5, 2. นักเรียนชั้น ป.6, 3. นักเรียนชั้น ม.1, 4. นักเรียนชั้น ม.2, 5. นักเรียนชั้น ม.3, 6. นักเรียนชั้น ม.4,7. นักเรียนชั้น ม.5, 8. นักเรียนชั้น ม.6, 9. นักเรียนนอกระบบการศึกษา หรืออายุ 18 – 20 ปี และ 10. อื่นๆ

2. **รหัสวัคซีน/รหัสส่งออก HPVxxx โดย HPV แทนชื่อวัคซีน x ตัวที่ 1 แทน สายพันธุ์วัคซีน x ตัวที่ 2 แทน จำนวน

สายพันธุ์วัคซีน และ x ตัวที่ 3 แทนจำนวนเข็มที่ฉีด

3. ประวัติวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ คือ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือกรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา

โดยการนับจำนวนเข็มนับจากรหัสวัคซีน/รหัสส่งออก ตัวเลขสุดท้ายที่ระบุจำนวนเข็ม

4. ยี่ห้อ/สายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ Cecolin (2 สายพันธุ์), CERVARIX (2 สายพันธุ์), GARDASIL

(4 สายพันธุ์), GARDASIL9 (9 สายพันธุ์) จากฐานข้อมูล https//:drug.fda.moph.go.th

5. รหัสวัคซีน HPV หากมียี่ห้อทางการค้าเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดในอนาคต แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะพิจารณาเพิ่มรหัสตามความเหมาะสมต่อไป

6. เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป