25 มีนาคม 2023

เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต จะกรอกตรงไหนใน Himpro ให้ออก แฟ้ม Deadth ใน 43 แฟ้ม

จากคำถาม

  • หากมีผู้ป่วยเสียชีวิต จะต้องลงข้อมูลการเสียชีวิตตรงไหน
  • หากประมวลผล 43 แฟ้มแล้วข้อมูลแฟ้ม deadth ไม่ออกต้องไปดูที่ไหน เช็คยังไง

วันนี้เรามาหาคำตอบเหล่านี้กันครับ

หากมีผู้ป่วยเสียชีวิต จะกรอกตรงไหนใน himpro ?

กรณีเป็น OPD กรอกในหน้า ER ในเมนู “PT เสียชีวิต”

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกเป็นอันเรียบร้อย

กรณี IPD บันทึกข้อมูลที่หน้า IPD เมนู “D/C” > “ผู้ป่วยเสียชีวิต”

ดูรายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างไร?

OPD ดูในเมนู “รายงาน” > “รายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิต”

IPD ดูในเมนู “รายงาน” > “รายงานผู้ป่วยใน เสียชีวิต”

จากนี้น่าจะพอตอบคำถามสุดท้ายได้แล้วว่าทำไม ข้อมูลถึงไม่ออกในแฟ้ม deadth นะครับ

** หากไม่ได้กรอกข้อมูลการตายในเมนูเหล่านี้ ข้อมูลก็จะไม่ออกในแฟ้ม deadth นะครับ **