22 กรกฎาคม 2024

การส่งเบิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี/ซี กับ krungthai health platform ผ่าน HimproHRM

Himpro HRM เชื่อมต่อ API กับ Krungthai Health Platform ทำให้การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลกับระบบ Krungthai health platform เป็นเรื่องง่าย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ล๊อกอินเข้าระบบ Himpro HRM แล้วไปที่เมนู “ระบบแฟ้มข้อมูล” > “16 แฟ้ม (KTB)”

ขั้นตอนการประมวลผลและส่งข้อมูลเข้า ktb health platform
ตัวอย่างการสร้างคำขอเบิก หลังส่งข้อมูลเข้า ktb เรียบร้อยแล้ว