10 มิถุนายน 2023

Digital Signature On Himpro Online

Himpro Online รองรับการเซ็นเอกสารแบบ Digital คุณสามารถ เซ็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน ผ่านหน้าจออุปกรณ์ของคุณได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ Smart Phone และสามารถส่งออกไฟล์เอกสารเป็น PDF พร้อมการ Sing Certiticate ให้ด้วย จึงทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือ ป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเอกสารได้