5 กรกฎาคม 2022

Downloads Himpro

Himpro Server

วันที่เวอร์่ชั่นคำอธิบายดาวโหลด
7 พฤษภาคม 2561Linux Mint 18.3
64 bit
เป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18.3 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว
17 ตุลาคม 2560
ดาวโหลด
17 ตุลาคม 2560Linux Mint 18.2 64 bitเป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18.2 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว
5 กันยายน 2560
ดาวโหลด
5 กันยายน 2560Linux Mint 18 64 bitเป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้วดาวโหลด
26 มีนาคม 2558Linux Mint 14 64 bitป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 14 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้วดาวโหลด

Himpro Client

เวอร์่ชั่นคำอธิบายดาวโหลด
2.6306231200แก้ไข เลือกใบสั่งยา opdดาวโหลด